Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły dot. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Żłobek nr 1 w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://zlobek1.bip.klodzko.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

KOMUNIKATY

ZMIANA OPŁATY ZA ŻŁOBEK NR 1 I WYŻYWIENIE OD 15 LIPCA 2020 R.

Na podstawie UCHWAŁY NRXX/162/2020 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/152/2020 Rady Miejskiej w  Kłodzku z dnia 14 maja 2020r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko. Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z2020r.poz.713zezm.) oraz art.58 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011  roku o opiece nad dziećmi  w wieku do lat 3 ( Dz.U.z 2020r. poz. 326 zezm.), Rada Miejska w Kłodzku uchwala , co następuje: §1.W uchwale Nr XIX/152/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 14 maja 2020r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko wprowadza się następującą zmianę:
1) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się maksymalną   wysokość dziennej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 8,00 zł za każdy dzień pobytu”
§2.Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom żłobków.  
Po rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego  Nr NK-N.4131.51.5.20.MC2                                                                                                                                                    
§3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego tj. od dnia 15 lipca 2020r.

Autor:Hanna Franke (2020.08.04 12:03)

Dane adresowe - strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Powiększ tekst Pomniejsz tekst
Żłobek nr 1 w Kłodzku

Adres:

ul. Grunwaldzka 4,
57-300 Kłodzko

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z napływającymi informacjami o sytuacji epidemiologicznej dotyczącej COVID-19 zdecydowaliśmy o wydłużeniu zamknięcia Żłobka nr 1 w Kłodzku do 24 maja 2020.

Dzięki tzw. specustawie - specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa. Na podstawie tej ustawy rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola.


Wyświetl: Informacje na temat procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Żłobku nr 1 w Kłodzku w związku z wystąpieniem COVID-19.


Wyciąg z wytycznych Gminy Miejskiej Kłodzko z dnia 30.04.2020r. w sprawie: Otwarcia jednostek organizacyjnych

 

W związku z wprowadzeniem drugiego etapu znoszenia ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa w Polsce i idące za tym wytyczne Ministerstwa Zdrowia , Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące umożliwienia otwarcia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 oraz przedszkoli od 6 maja br. niniejszym poniżej informuję, co następuje:

1/ Nie przewiduje się otwarcia żłobków oraz przedszkoli, dla których Gmina Miejska Kłodzko jest organem prowadzącym z dniem 6 maja br. dla dzieci.

3/ Decyzja o ewentualnym rozpoczęciu przyjmowania dzieci do żłobków i przedszkoli zapadnie w porozumieniu z innymi samorządami i o tym terminie zastaną Państwo powiadomieni odrębnym mailem. Decyzję w tej sprawie podejmie Burmistrz Miasta Kłodzka ( prawdopodobnie nastąpi to z dniem 25 maja 2020 r.)

4/ Ewentualne przyjęcia dzieci do żłobków i przedszkoli w początkowej fazie pracy jednostki dotyczyć będzie tylko tych dzieci, które rzeczywiście muszą być objęte opieką placówki (brak możliwości sprawowania dalszej opieki przez rodziców).

Zastępca Burmistrza Miasta Kłodzka

Wiesław Tracz


 

UWAGA

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem rekrutacja do Żłobka odbywać się będzie drogą mailową. Wypełnione wnioskiwraz z załącznikami proszę kierować na adres zlobek1klodzko@wp.pl

Wyjątkowo rekrutacja została przedłużona do 15 kwietnia 2020 r. Uzupełnienie dokumentów oryginałami dokonają Państwo po ustaniu zagrożenia. Nie zmienia się termin informacji o przyjęciu dziecka do żłobka

 

OGŁOSZENIE LISTY PRZYJĘTYCH DZIECI DO ŻŁOBKA NR 1 W KŁODZKU: 30 KWIETNIA 2020

 

Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka dostępna w informacji: "KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA (2020)"


Godziny funkcjonowania: 6:30 - 16:30


Adres redakcji BIP:

ul. Grunwaldzka 4,
57-300 Kłodzko

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Solecki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Solecki
Autor ostatniej poprawki:   Hanna Franke
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Solecki
ilość wyświetleń:   18998
data wytworzenia informacji:  13.01.2016
data wprowadzenia do BIP:  13.01.2016 22:00
data weryfikacji:   13.01.2016 22:00
data ostatniej zmiany:   20.05.2020 16:29 Rejestr zmian

[ wersja do wydruku ]