Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Żłobek nr 1 w Kłodzku

http://zlobek1.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zlobek1.bip.klodzko.pl
Nabór do Żłobka na 2022/2023 Nabór do żłobka ( 2022 / 2023)

Kategoria menu:Nabór do Żłobka na 2022/2023

Nabór do żłobka ( 2022 / 2023)

Treść informacji

Informacje dot. naboru do żłobka na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo

Informuję, że w marcu 2022 r. rozpoczyna się nabór dzieci do Żłobka nr 1 w Kłodzku przy ul. Grunwaldzkiej 4, których rodzice zamieszkują w Kłodzku i starają się o przyjęcie dziecka do żłobka od września 2022r.

"Karty zgłoszenia dziecka do żłobka" będzie można składać wyłącznie listem poleconym na adres żłobka od 1 marca do 31 marca 2022r. Wymagane dokumenty do wglądu określone w Karcie zgłoszenia będą przez Państwa przedkładane przy zawieraniu umowy o świadczenie usług.

W przypadku nieokazania wymaganych dokumentów wskazanych w "Karcie zgłoszenia dziecka do żłobka", umowa nie będzie zawarta.

Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do żłobka.

"Karty zgłoszenia dziecka do żłobka" z listy rezerwowej- numer na liście dzieci oczekujących jest tożsamy z kolejnością przyjęcia dziecka do Żłobka nr 1 w Kłodzku

Dzieci pozostające w żłobku na następny rok nie biorą udziału w naborze korespondencyjnym ( karty składa się w oddziale, do którego uczęszcza dziecko).

W dniu 29 kwietnia 2022 r zostaną ogłoszone wyniki naboru. W celu uzyskania informacji o przyjęciu bądź umieszczeniu dziecka na liście rezerwowej, rodzic/opiekun może zapoznać się osobiście w godzinach do 08:00 i od 14:00 lub korzystając z informacji zamieszczonej na BIP-ie placówki

Sytuacja taka jest wymuszona stosowaniem procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.

Informacja o naborze

Harmonogram naboru dzieci do żłobków na rok szkolny 2022 /2023

01.III - 31.III 2022 r. - przyjmowanie "Kart zgłoszenie dziecka do żłobka" będzie można składać wyłącznie listem poleconym na adres żłobka od 1 marca do 31 marca 2022r

25.IV - 2022 r. – prace Komisji do spraw naboru, weryfikacja kart zgłoszenia dzieci do Żłobka nr 1

29.IV - 2022 r. - informacja o wynikach naboru - rodzic/opiekun zgłasza się osobiście lub odczytuje informację na BIP-ie Żobka nr 1. W przypadku wystąpienia kolejki do listy informującej o wynikach naboru należy zachować szczególną ostrożność poprzez utrzymanie odległości między osobami minimum 2 metry.

IX - 2022 r. - zawarcie umowy z rodzicami. Przy zwieraniu umowy rodzic/opiekun przedkłada do wglądu dokumenty określone w Karcie zgłoszenia dziecka do żłobka. W przypadku nieokazania wymaganych dokumentów wskazanych w „Karcie zgłoszenia dziecka do żłobka”, umowa nie będzie zawarta. Niepodpisanie umowy jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w żłobku.

 


Informacja powiązana z wydziałem:   Statut Żłobka nr 1
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Hanna Franke
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Hanna Franke
Autor ostatniej poprawki:   Hanna Franke
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Hanna Franke
Data wytworzenia informacji:  14.02.2022
Data wprowadzenia do BIP:  14.02.2022 15:03
Data weryfikacji:   14.02.2022 15:04
Data ostatniej zmiany:   14.02.2022 15:04 Rejestr zmian