Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Żłobek nr 1 w Kłodzku

http://zlobek1.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zlobek1.bip.klodzko.pl
Dane podmiotu i komunikaty

Kategoria menu:Dane podmiotu i komunikaty

Komunikaty

Dane adresowe - strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Żłobek nr 1 w Kłodzku

Adres:

ul. Grunwaldzka 4,
57-300 Kłodzko

Nr telefonu: 502 319 434

Adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP Żłobka nr 1 w Kłodzku: /zlobek1_klodzko/SkrytkaESPInformacje dot. naboru do żłobka na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo

Informuję, że w marcu 2024 r. rozpoczyna się nabór dzieci do Żłobka nr 1 w Kłodzku przy ul. Grunwaldzkiej 4, których rodzice zamieszkują w Kłodzku i starają się o przyjęcie dziecka do żłobka od września 2024r.

"Karty zgłoszenia dziecka do żłobka" proszę składać za pośrednictwem poczt listem zwykłym na adres żłobka od 1 marca do 31 marca 2024r. Wymagane dokumenty do wglądu określone w Karcie zgłoszenia będą przez Państwa przedkładane przy zawieraniu umowy o świadczenie usług.

W przypadku nieokazania wymaganych dokumentów wskazanych w "Karcie zgłoszenia dziecka do żłobka", umowa nie będzie zawarta.


Harmonogram naboru dzieci do żłobka na rok szkolny 2024 /2025


01 III - 31 III 2024 r. - przyjmowanie "Kart zgłoszenie dziecka do żłobka" będzie można składać wyłącznie listem zwykłym lub poleconym na adres żłobka od 1 marca do 31 marca 2024r
26 IV - 2024 r. – prace Komisji do spraw naboru, weryfikacja kart zgłoszenia dzieci do Żłobka nr 1
29.IV - 2024 r. - informacja o wynikach naboru - rodzic/opiekun zgłasza się osobiście lub odczytuje informację na BIP-ie Żłobka nr 1. W przypadku wystąpienia kolejki do listy informującej o wynikach naboru należy zachować szczególną ostrożność poprzez utrzymanie odległości między osobami minimum 2 metry.
IX - 2024 r. - zawarcie umowy z rodzicami. Przy zawieraniu umowy rodzic/opiekun przedkłada do wglądu dokumenty określone w Karcie zgłoszenia dziecka do żłobka.


Godziny funkcjonowania: 6:30 - 16:30


ul. Grunwaldzka 4,
57-300 Kłodzko

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Hanna Franke
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Hanna Franke
Autor ostatniej poprawki:   Hanna Franke
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Hanna Franke
Data wprowadzenia do BIP:  13.01.2016 22:00
Data weryfikacji:   20.02.2024 11:26
Data ostatniej zmiany:   20.02.2024 11:26 Rejestr zmian